Adresář

Přehled důležitých adres a kontaktních údajů

Stavební úřad

Výkonem státní správy v oblasti Stavebního zákona jsou pověřené obce (OÚ, MěÚ nebo Magistrát)

Nadace

Přehled nadací věnujících se osobám s tělesným postižením a obdobným znevýhodněným skupinám

Úřad práce ČR

Kontakty na jednotlivé zaměstnance nejdete ve spodní části pod odkazem
KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

Co jste v adresáři nenašli?

Pokud nám napíšete, které kontakty potřebujete a zde nenašli, rádi adresář doplníme.

Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště

Nadace

Stavební úřady

Přejít nahoru