Právní předpisy

Zde Vám přinášíme předpisy týkající se našeho oboru rozdělené do tří skupin 

Odkazy

Odkazy Vás přesměrují na specializované weby poskytující vždy aktuální znění předpisů i jejich dřívější verze

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Tyto předpisy jsou pro Vás důležité v případě, že hodláte náklady na řešení pokrýt státním příspěvkem, tedy pokud Vámi požadovaná pomůcka je ve výčtu pomůcek uvedených v Zákoně a Vyhlášce, a nebo bude uznaná jako pomůcka srovnatelná s pomůckami uvedenými v Zákoně.
Pro snazší orientaci vazby mezi typem postižení a typem pomůcky přejděte na stránku   Typy postižení s nárokem na příspěvek

Zákon 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Vyhláška 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Technické předpisy

Předpisy technického charakteru se vztahují pouze na pomůcky instalované, zasahující do dotčených nemovitostí nebo do práv k dotčeným nemovistostem.

Zákon 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdraZákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Všeobecné předpisy

Přestože všeobecné předpisy nemají přímou vazbu na námi zpracovanou problematiku, týkají se mnoha běžných životních situací.

Zákon 500/2004 Sb., Správní řád
Zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Další zdroje právních předpisů

Aktuální právní předpisy můžete najít na několika specializovaných webech. Zde Vám přinášíme jejich nabídku.

zakonyprolidi.cz
kurzy.cz
zakony.centrum.cz
epravo.cz
sbirka.cz
sbirka.cz
Přejít nahoru