Označení kurzu – ZP3

Pomůcky, jejich výběr a pořizovací
procesy pro konzultanty

Název: Pomůcky, jejich výběr a pořizovací procesy pro konzultanty
Akreditace:
– – –
Poskytovatel:
ABUKLET s.r.o., Švýcarská 4280/2, 796 04 Prostějov
721 671 990, info@abuklet.cz, www.abuklet.cz
Lektor:
Bc. Libor Vykopal
Rozsah:
2 – 4 hodiny
Vložné / cena:
800,- Kč/osobu (hromadné akce pro organizace dohodou dle počtu účastníků, rozsahu kurzu a místa konání)

Cíl kurzu

• orientace v pomůckách
• aplikace legislativy
• přehled možných řešení bezbariérovosti

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro laickou i odbornou veřejnost se zájmem o tuto oblast.
• pracovníci Kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR
• sociální pracovníci v oblasti domácí péče
• organizace a sdružení osob s tělesným postižením
• ostatní, pro které oblast bezbariérovosti pracovním tématem

Pro získání přehledu o dostupných typech zvláštních pomůcek, o procesech a podmínkách jejich pořízení je určen tento kurz s rozsahem potřebným pro prvotní nasměrování zájemců ke vhodnému řešení. Kurz se věnuje pouze pomůckám určený pro mobilitu, tj. překonání schodiště nebo transport po bytě v závěsném vaku. Administrativní oblasti se výklad omezuje na pohled za strany zájemce o pomůcku, ale pouze okrajově ze strany poskytovatele.

Obsah kurzu

• Metodika návrhu vhodné pomůcky
• Druhové členění pomůcek, vymezení pojmů
• Šikmé zvedací plošiny
• Svislé zdvihací plošiny
• Schodišťové sedačky
• Schodolezy
• Stropní a zvedací systémy
• Roštové rampy, přenosné rampy, nájezdové ližiny
• Proces zajištění zvláštní pomůcky
• Příklady a zkušenosti z praxe
• Praktická ukázka pomůcek (dle možností prostoru)
 
 
Absolventi kurzu získají informace potřebné pro poradenství zájemcům o pomůcku jak s výběrem, tak s postupem pořízení pomůcky. Kurz se zaměřuje na znalosti konzultanta se schopností navrhnout možná řešení a posoudit všechna pro a proti u jednotlivých variant řešení.  Posouzení co je pro koho vhodné a proč, je výchozím rozcestím na cestě k nejvhodnější pomůcce. Znalost, kde a co vyřídit je neoddělitelnou součástí práce sociálního pracovníka.

Kde kurzy probíhají?

Plán kurz

Termíny konkrétních kurzů jsou vypsány podle aktuálních poptávek. Zašlete nám Vaši poptávku a dohodneme se.
Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 5
Při nízkém počtu zájemců může být kurz zrušen nebo přeložen.

Brno

Příp. pro skupiny přímo u Vás.

Praha

Příp. pro skupiny přímo u Vás.

Ostrava

Příp. pro skupiny přímo u Vás.

Plzeň

Příp. pro skupiny přímo u Vás.

Přejít nahoru