Vzdělávací kurz – ZP1

Zvláštní pomůcky pro imobilní osoby
dle Zákona č. 329/2011, Sb.

Název: Zvláštní pomůcky pro imobilní osoby dle Zákona č.329/2011, Sb.
Akreditace:
MPSV č. A2020/0694-SP/PC/PP
Poskytovatel:
ABUKLET s.r.o., Švýcarská 4280/2, 796 04 Prostějov, 721 671 990, info@abuklet.cz, www.abuklet.cz
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108673
Lektor:
Bc. Libor Vykopal
Rozsah:
8 hodin
Vložné/cena:
1.500,- Kč / osobu (hromadné akce pro organizace dohodou dle počtu účastníků, rozsahu kurzu a místa konání)

Cíl kurzu

• orientace v pomůckách
• aplikace legislativy
• přehled možných řešení bezbariérovosti

Pro koho je kurz určen

Kurz je z naší nabídky nejrozsáhlejší a proto je vhodný pro zájemce, u kterých je dané téma součástí hlavní náplní činnosti.
• pracovníci Kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR
• sociální pracovníci v oblasti domácí péče
• organizace a sdružení osob s tělesným postižením
• ostatní, pro které oblast bezbariérovosti pracovním tématem

Tematicky i časovým fondem nejrozsáhlejší z nabízených kurzů, ve kterém účastníci získají nejen podrobný přehled v oblasti pomůcek pro mobilitu (pohyb přes schodiště a po bytě), ale i v oblasti legislativy a aplikovaných procesů. Kurz je vhodný pro odborné pracovníky zpracovávající danou agendu a osoby specializující se na tuto oblast. 

Obsah kurzu

• Metodika návrhu vhodné pomůcky
• Faktory ovlivňující volbu pomůcky
• Potřeby a záměry klienta 
• Druhové členění pomůcek, vymezení pojmů
• Šikmé zvedací plošiny
• Svislé zdvihací plošiny
• Schodišťové sedačky
• Schodolezy
•  Stropní a zvedací systémy
• Roštové rampy, přenosné rampy, nájezdové ližiny
• Proces zajištění zvláštní pomůcky
• Vývoj legislativy v časové ose
• Průřez Zákonem č. 329/2011 Sb.  a Vyhlškou 388/2011 Sb.
• Příklady a zkušenosti z praxe
• Praktická ukázka pomůcek (dle možností prostoru)
 
Vzdělávací kurz je komplexní exkurzí do světa zvláštních pomůcek pro imobilní osoby specifikovaných v Zákoně č.329/2011 Sb., a prováděcí Vyhlášce č.388/2011 Sb. Primárně je koncipován podle potřeb a požadavků sociálních pracovníků tak, aby mohli osobám s tělesným postižením poskytnout kvalifikované poradenství, především tedy pracovníkům Úřadu práce ČR a MPSV, kteří mají v gesci poskytování příspěvků na zvláštní pomůcky, ale sociálním pracovníkům zaměřeným na tyto pomůcky. Vzdělávací kurz je členěn do několika tematických částí, a to zjišťování a posouzení situace, přehled o možnostech a volba pomůcky, orientace v souvisejících okolnostech, znalost legislativy se zaměřením na problematické pasáže a procesy administrativní i realizační. Velmi oblíbená je část příkladů z praxe. Množstvím použitých ukázek a modelových situací podpořených výkladem z reálné praxe je obvykle vyvolána široká odborná diskuse nad aplikací sdělovaných informací v kontextu konkrétních případů, které účastníci přednášky aktuálně řeší či dříve řešili v rámci své profesní působnosti. Dá se říci, že kvalifikovaný přehled o jednotlivých typech pomůcek a znalost faktorů ovlivňujících jejich volbu není až tak důležitý proto, aby klient zvolil tu správnou pomůcku, ale především proto, aby naopak nezvolil pomůcku nevhodnou. Praktická část přináší získání osobní zkušenosti s vybranými pomůckami a jejich uplatněním na základě ukázek konkrétních realizací. Obsah kurzu lze flexibilně přiblížit potřebám a otázkám účastníků.

Kde se můžete účastnit jako jednotlivec?

Plán kurz

Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 5
V případě nízkého počtu zájemců může být kurz zrušen nebo přeložen na jiný termín.

Brno

22. června 2023

Praha

5. října 2023

Ostrava

14. září 2023

Plzeň

2. listopadu 2023

Přejít nahoru