Vzdělávací kurz – ZP1

Zvláštní pomůcky pro imobilní osoby
dle Zákona č. 329/2011, Sb.

Název: Zvláštní pomůcky pro imobilní osoby dle Zákona č.329/2011, Sb.
Akreditace:
MPSV č. A2020/0694-SP/PC/PP
Poskytovatel:
ABUKLET s.r.o., Švýcarská 4280/2, 796 04 Prostějov, 721 671 990, info@abuklet.cz, www.abuklet.cz
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108673
Lektor:
Bc. Libor Vykopal
Rozsah:
8 hodin
Vložné/cena:
1.500,- Kč / osobu (hromadné akce pro organizace dohodou dle počtu účastníků, rozsahu kurzu a místa konání)

Cíl kurzu

• orientace v pomůckách
• aplikace legislativy
• přehled možných řešení bezbariérovosti

Pro koho je kurz určen

Kurz je z naší nabídky nejrozsáhlejší a proto je vhodný pro zájemce, u kterých je dané téma součástí hlavní náplní činnosti.
• pracovníci Kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR
• sociální pracovníci v oblasti domácí péče
• organizace a sdružení osob s tělesným postižením
• ostatní, pro které oblast bezbariérovosti pracovním tématem

Tematicky i časovým fondem nejrozsáhlejší z nabízených kurzů, ve kterém účastníci získají nejen podrobný přehled v oblasti pomůcek pro mobilitu (pohyb přes schodiště a po bytě), ale i v oblasti legislativy a aplikovaných procesů. Kurz je vhodný pro odborné pracovníky zpracovávající danou agendu a osoby specializující se na tuto oblast. 

Obsah kurzu

• Metodika návrhu vhodné pomůcky
• Faktory ovlivňující volbu pomůcky
• Potřeby a záměry klienta 
• Druhové členění pomůcek, vymezení pojmů
• Šikmé zvedací plošiny
• Svislé zdvihací plošiny
• Schodišťové sedačky
• Schodolezy
•  Stropní a zvedací systémy
• Roštové rampy, přenosné rampy, nájezdové ližiny
• Proces zajištění zvláštní pomůcky
• Vývoj legislativy v časové ose
• Průřez Zákonem č. 329/2011 Sb.  a Vyhlškou 388/2011 Sb.
• Příklady a zkušenosti z praxe
• Praktická ukázka pomůcek (dle možností prostoru)
 
Vzdělávací kurz je komplexní exkurzí do světa zvláštních pomůcek pro imobilní osoby specifikovaných v Zákoně č.329/2011 Sb., a prováděcí Vyhlášce č.388/2011 Sb. Primárně je koncipován podle potřeb a požadavků sociálních pracovníků tak, aby mohli osobám s tělesným postižením poskytnout kvalifikované poradenství, především tedy pracovníkům Úřadu práce ČR a MPSV, kteří mají v gesci poskytování příspěvků na zvláštní pomůcky, ale sociálním pracovníkům zaměřeným na tyto pomůcky. Vzdělávací kurz je členěn do několika tematických částí, a to zjišťování a posouzení situace, přehled o možnostech a volba pomůcky, orientace v souvisejících okolnostech, znalost legislativy se zaměřením na problematické pasáže a procesy administrativní i realizační. Velmi oblíbená je část příkladů z praxe. Množstvím použitých ukázek a modelových situací podpořených výkladem z reálné praxe je obvykle vyvolána široká odborná diskuse nad aplikací sdělovaných informací v kontextu konkrétních případů, které účastníci přednášky aktuálně řeší či dříve řešili v rámci své profesní působnosti. Dá se říci, že kvalifikovaný přehled o jednotlivých typech pomůcek a znalost faktorů ovlivňujících jejich volbu není až tak důležitý proto, aby klient zvolil tu správnou pomůcku, ale především proto, aby naopak nezvolil pomůcku nevhodnou. Praktická část přináší získání osobní zkušenosti s vybranými pomůckami a jejich uplatněním na základě ukázek konkrétních realizací. Obsah kurzu lze flexibilně přiblížit potřebám a otázkám účastníků.

Kde kurzy probíhají?

Plán kurz

Termíny konkrétních kurzů jsou vypsány podle aktuálních poptávek. Zašlete nám Vaši poptávku a dohodneme se.
Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 5
Při nízkém počtu zájemců může být kurz zrušen nebo přeložen.

Brno

Příp. pro skupiny přímo u Vás.

Praha

Příp. pro skupiny přímo u Vás.

Ostrava

Příp. pro skupiny přímo u Vás.

Plzeň

Příp. pro skupiny přímo u Vás.

Přejít nahoru