Vzdělávací kurzy na téma zvláštní pomůcky pro osoby s tělesným postižením

Čím víc budeme
vědět a znát,
tím více toho
dokážeme

I předáváním vědomostí
a zkušeností pomáháme

Bc. Libor Vykopal

Zvláštní pomůcky
pro imobilní osoby

Nové a zcela ojedinělé kurzy pro sociální pracovníky

Nabídka kurzů

Vzdělávací kurzy na téma zvláštní pomůcky pro osoby s tělesným postižením
kurz: ZP1

Zvláštní pomůcky
pro imobilní osoby dle
Zákona č. 329/2011, Sb.

8 hodin, akreditovaný kurz

Vzdělávací kurzy na téma zvláštní pomůcky pro osoby s tělesným postižením
kurz: ZP2

Zvláštní pomůcky
pro osoby se zdravotním
postižením

6 hodin, akreditovaný kurz

Vzdělávací kurzy na téma zvláštní pomůcky pro osoby s tělesným postižením
kurz: ZP3

Zvláštní pomůcky
a bezbariérovost, legislativa
a procesy pro konzultanty

2-5 hodin, kurz bez akreditace

Vzdělávací kurzy na téma zvláštní pomůcky pro osoby s tělesným postižením
kurz: ZP4

Zvláštní pomůcky
a bezbariérovost,
legislativa, procesy zevrubně

1-2 hodiny, kurz bez akreditace

Hodnocení od účastníků

Vždy nás zajímá zpětná vazba a Vaše názory

4.9

5.0

4.8

4.9

Náš přístup

Kurzy vznikly na základě Vašich poptávek a potřeb, proto Vám je i nadále přizpůsobujeme

Praktické ukázky

Audiovizuální ukázky je možné doplnit fyzickým předvedením

Počet účastníků ​

Při objednávce kurzu pro celou skupinu si řekněte počet osob

Místo konání

Kurz pro celou skupinu může být přímo u Vás nebo v blízkosti

Struktura témat

Obsah přizpůsobíme, zda chcete praxi, teorii či např. legislativu

Přejít nahoru