Co je potřeba zohlednit?

Okolnosti a faktory

Probereme i související faktory, např. zdravotní stav a prognóza, dopady na ostatní uživatele schodiště nebo bytu, finanční možnosti, potřeby apod.

Bariéry a překážky

Ať už je předmětem šetření schodiště nebo přesun v bytě, bude řešit rozměry, stavební konstrukce, mobiliář a související skutečnosti

Pomůcky a řešení

Řekneme si, jaké jsou možnosti řešení, jejich klady i zápory, aby volba byla Vašim rozhodnutím na základě profesionálních informací

Co je potřeba zohlednit?

• typ a okolnosti bariéry
• potřeby a možnosti klienta
• dopady na ostatní osoby a prostředí
• předpoklad budoucího vývoje
• finanční a časovou náročnost
• dostupnost dotací a příspěvků

Co Vám poradil já?

Snažíme se Vám poskytovat maximum kvalitních informací, ale současně víme, že jsou to pro Vás jen další starosti na víc. Nechceme z Vás dělat odborníky, chceme Vám pomáhat. Pokud víte přesně, co potřebujete, rádi Vám zpracujeme nabídku, ale nejraději jsme, když na řešení musíme přijít sami.
Vaše starost bude pouze vybrat si z nabízených množností.

Jak se v pomůckách vyznat?

Volba správné pomůcky

Víme, že akutnost životní situace Vás mnohdy nutí sáhnout po prvním přijatelném řešení, které nemusí být a nebývá řešením nejlepším. Pomůcek pro imobilní osoby je hodně a každá má svá specifika, proto děláme tuhle práci a své zkušenosti předáváme tam, kde je třeba.

S čím Vám poradí odborník?

jaké máte možnosti řešení
Jak postupovat krok po kroku
Jak zajistit financování, příp. povolení
Návrhy bezbariérových řešení
Nabídka zvláštních pomůcek
Kompenzační pomůcky

Kdy pomůcku
rovnou pořídit?

Zakoupení pomůcky tzv. “od pasu” doporučujeme pouze u pomůcek s nižší pořizovací cenou, kdy Vás nepoužitelnost pomůcky finančně nepoloží, a nebo u pomůcek, kdy jste si opravdu jisti jejich vhodností. Z vlastní zkušenosti u klientů víme, že i na první pohled banální pomůcky, jako jsou ližiny nebo přenosné rampy, dokáží klienta překvapit na tolik, že používání hned na začátku úplně vzdá.

Kdy pomůcku
před pořízením vyzkoušet?

Ližiny, přenosné nebo roštové rampy (propojovací plochy) vyžadují posouzení plánovaného sklonu a ověření schopností, ať už bude plochu daná osoba překonávat svépomocí nebo s pomocí druhé osoby či motorové pomůcky. Sjíždět dolů je snadné, ale výjezd nahoru, zejména svépomocí na invalidním vozíku, je i v případě mírného sklonu velmi náročné, protože kola nejsou spřažená a proto musíte velmi rychle ručkovat obě kola současně. Při couvnutí na úzkých ližinách se mohou přední kolečka vozíku zpříčit. Svou roli hraje i délka šikmé plochy. Riziko překlopení dozadu lze eliminovat směrem pohybu, a to couváním při jízdě nahoru.
Schodolezy (obsluhovaná strojní zařízení) mají hmotnost 30 až 60 kg, což s hmotností přepravované osoby, obvykle 70 až 110 kg, představuje velkou pohybující se zátěž, kterou potřeba zvládnout, a to především bezpečně, neboť případný pád by mohl mít fatální následky. Pro přepravovanou osobu je použití schodolezu velmi snadné, jelikož jen sedí, a neměla by se jízdy bát a během jízdy se pohybovat. Důležité je posouzení vhodnosti schodiště, protože ne každé je vyhovující a bezpečné. Nejdůležitější a zásadní roli ovšem hrají schopnosti obsluhující osoby, kde je největší odpovědnost. U schodolezů považujeme vyzkoušení předem za nezbytnou součást každého pořízení této pomůcky.
Schodišťové sedačky a plošiny (sebeobslužná instalovaná strojní zařízení) není možné vyzkoušet přímo na předmětném schodišti, jelikož výroba a montáž takové pomůcky pouze za účelem vyzkoušení je samozřejmě nesmyslná a nereálná, nicméně vyzkoušení konkrétního produktu, byť na jiné instalaci. doporučujeme. Ověřte si schopnost nasednout na vyvýšenou sedačku, najet na plošinu přes nájezdové můstky či zda zvládnete všechny manuální úkony, zejména otevírání vstupních dveří.
Stropní zvedací systémy, nástěnné, stojanové a mobilní zvedáky (zařízení pro zvedání v závěsu) vyžadují nejen dostačující schopnosti obsluhující osoby, zejména u mobilního zvedáku, ale především schopnosti a možnosti přepravované osoby. Už jen vložení závěsného vaku nebo háků vyžaduje pohyblivost a součinnost přepravované osoby. Poloha a tvar těla v závěsném vaku nemusí být každému příjemný nebo snesitelný. Použití závěsných háků nebo vaku toaletního vyžaduje nezbytnou fyzickou zdatnost přepravované osoby, v případě vaku hlavně v oblasti ramenou a rukou.

Kdy před pořízením pomůcky ověřit všechny podmínky?

Schodišťové sedačky a plošiny, roštové rampy, stropní zvedací systémy a nástěnné zvedáky (pevně instalované pomůcky) v žádném případě nedoporučujeme pořizovat bez důkladného ověření vhodnosti a podmínek. Vzhledem k tomu, že tyto pomůcky většinou není možné pořídit bez instalace, podmínky instalace s Vámi probere příslušný specialista – konzultant. Pro instalaci takových pomůcek je potřeba splnit podmínky nejen stavebně konstrukční, ale také majetkoprávní a podmínky právních předpisů vztahujících se k dané instalaci. Někdy Vám může být pouze sděleno, co vše je pro instalaci potřeba s tím, že vše je na Vás, ale kvalitní profesionální konzultant Vám poradí, případně pomůže i s vyřízením.

Proces pořízení instalované pomůcky

01.

Konzultace​

Aby Váš záměr dostal jasnou podobu navrhovaného řešení, je potřeba prohlídka prostoru instalace a získání informací. Bývá více možností, proto je potřeba vyjasnit preferovanou variantu, se kterou budeme dále pracovat. Výsledkem konzultace je vyjasněný záměr a další postup.

02.

Návrh

Vyjasněný záměr je pouze jasná představa, ale tu musíme následně projektově zpracovat do dokumentu “návrh řešení”, přičemž skloubíme technické parametry zařízení, predispozice prostoru instalace, související subdodávky a úpravy, kalkulace nákladů a další podklady.

03.

Finance

Součástí návrhu je kalkulace, co by podklad pro financování. U fyzických osob je nejčastějším zdrojem, který pokrývá až 100% nákladů, příspěvek na zvláštní pomůcku. Externích zdrojů může být více. Kdo nemá možnost čerpat dotační prostředky, musí mít zajištěné vlastní finanční prostředky.

04.

Instalace

Jsou-li zajištěné finance, potřebná povolení a souhlasy, je možné přistoupit k instalaci. U pomůcek vyráběných na míru je nutné počítat
s dobou výroby. Standardním krokem před zahájením instalace nebo výroby je zpracování a odsouhlasení projektové dokumentace zákazníkem.

Přejít nahoru