Označení kurzu – ZP2

Zvláštní pomůcky pro osoby
se zdravotním postižením

Název: Zvláštní pomůcky pro osoby se zdravotním postižením
Akreditace:
MPSV č. A2020/0430-SP/PC/PP
Poskytovatel:
ABUKLET s.r.o., Švýcarská 4280/2, 796 04 Prostějov
721 671 990, info@abuklet.cz, www.abuklet.cz
Lektor:
Bc. Libor Vykopal
Rozsah:
6 hodin
Vložné / cena:
1.200,- Kč/osobu (hromadné akce pro organizace dohodou dle počtu účastníků, rozsahu kurzu a místa konání)

Cíl kurzu

• orientace v pomůckách
• aplikace legislativy
• přehled možných řešení bezbariérovosti

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro odbornou veřejnost v oboru sociální péče a bezbariérových řešení.
• pracovníci Kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR
• sociální pracovníci v oblasti domácí péče
• organizace a sdružení osob s tělesným postižením
• ostatní, pro které oblast bezbariérovosti pracovním tématem

Program kurzu je zaměřen na orientaci v oblasti zvláštních pomůcek určených pro mobilitu, tj. překonání schodiště nebo transport po bytě v závěsném vaku. Účastníci získají komplexní informace o škále existujících pomůcek, metodiku navrhování vhodné pomůcky a přehled o administrativních a realizačních procesech. Výklad se zaměřuje na pohled za strany zájemce o pomůcku i ze strany poskytovatele či zpracovatele.

Obsah kurzu

• Metodika návrhu vhodné pomůcky 
• Druhové členění pomůcek, vymezení pojmů
• Šikmé zvedací plošiny
• Svislé zdvihací plošiny
• Schodišťové sedačky
• Schodolezy
• Stropní a zvedací systémy
• Roštové rampy, přenosné rampy, nájezdové ližiny
• Proces zajištění zvláštní pomůcky
• Platná legislativa
• Příklady a zkušenosti z praxe
• Praktická ukázka pomůcek (dle možností prostoru)
 
Těžištěm kurzu je získání přehledu o nejaktuálnějších možnostech řešení a technických prostředků v návaznosti na procesy při jejich zajištění. Cílem je vytvoření  správného pohledu na kombinaci potřeb, možností a nástrojů řešení. Rozsah informací účastníkům umožní zorientovat se nejen v možnostech řešení, ale upozorní i na možná úskalí, která ovlivňují výběr pomůcek či jejich následné používání, upozorní na chyby a nesprávné přístupy, ať už při aplikaci pomůcek nebo v oblasti administrativních procesů. Specifickou a atraktivní částí jsou příklady praktických situací z praxe. Dá se říci, že kvalifikovaný přehled o jednotlivých typech pomůcek a znalost faktorů ovlivňujících jejich volbu není až tak důležitý proto, aby klient zvolil tu správnou pomůcku, ale především proto, aby naopak nezvolil pomůcku nevhodnou. Praktická část přináší získání osobní zkušenosti s vybranými pomůckami a jejich uplatněním na základě ukázek konkrétních realizací. Obsah kurzu lze flexibilně přiblížit potřebám a otázkám účastníků. 

Kde se můžete účastnit jako jednotlivec?

Plán kurzů

Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 5
V případě nízkého počtu zájemců může být kurz zrušen nebo přeložen na jiný termín.

Brno

15. června 2023

Praha

16. listopadu 2023

Ostrava

21. září 2023

Plzeň

19. října 2023

Přejít nahoru