Označení kurzu – ZP2

Zvláštní pomůcky pro osoby
se zdravotním postižením

Název: Zvláštní pomůcky pro osoby se zdravotním postižením
Akreditace:
MPSV č. A2020/0430-SP/PC/PP
Poskytovatel:
ABUKLET s.r.o., Švýcarská 4280/2, 796 04 Prostějov
721 671 990, info@abuklet.cz, www.abuklet.cz
Lektor:
Bc. Libor Vykopal
Rozsah:
6 hodin
Vložné / cena:
1.200,- Kč/osobu (hromadné akce pro organizace dohodou dle počtu účastníků, rozsahu kurzu a místa konání)

Cíl kurzu

• orientace v pomůckách
• aplikace legislativy
• přehled možných řešení bezbariérovosti

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro odbornou veřejnost v oboru sociální péče a bezbariérových řešení.
• pracovníci Kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR
• sociální pracovníci v oblasti domácí péče
• organizace a sdružení osob s tělesným postižením
• ostatní, pro které oblast bezbariérovosti pracovním tématem

Program kurzu je zaměřen na orientaci v oblasti zvláštních pomůcek určených pro mobilitu, tj. překonání schodiště nebo transport po bytě v závěsném vaku. Účastníci získají komplexní informace o škále existujících pomůcek, metodiku navrhování vhodné pomůcky a přehled o administrativních a realizačních procesech. Výklad se zaměřuje na pohled za strany zájemce o pomůcku i ze strany poskytovatele či zpracovatele.

Obsah kurzu

• Metodika návrhu vhodné pomůcky 
• Druhové členění pomůcek, vymezení pojmů
• Šikmé zvedací plošiny
• Svislé zdvihací plošiny
• Schodišťové sedačky
• Schodolezy
• Stropní a zvedací systémy
• Roštové rampy, přenosné rampy, nájezdové ližiny
• Proces zajištění zvláštní pomůcky
• Platná legislativa
• Příklady a zkušenosti z praxe
• Praktická ukázka pomůcek (dle možností prostoru)
 
Těžištěm kurzu je získání přehledu o nejaktuálnějších možnostech řešení a technických prostředků v návaznosti na procesy při jejich zajištění. Cílem je vytvoření  správného pohledu na kombinaci potřeb, možností a nástrojů řešení. Rozsah informací účastníkům umožní zorientovat se nejen v možnostech řešení, ale upozorní i na možná úskalí, která ovlivňují výběr pomůcek či jejich následné používání, upozorní na chyby a nesprávné přístupy, ať už při aplikaci pomůcek nebo v oblasti administrativních procesů. Specifickou a atraktivní částí jsou příklady praktických situací z praxe. Dá se říci, že kvalifikovaný přehled o jednotlivých typech pomůcek a znalost faktorů ovlivňujících jejich volbu není až tak důležitý proto, aby klient zvolil tu správnou pomůcku, ale především proto, aby naopak nezvolil pomůcku nevhodnou. Praktická část přináší získání osobní zkušenosti s vybranými pomůckami a jejich uplatněním na základě ukázek konkrétních realizací. Obsah kurzu lze flexibilně přiblížit potřebám a otázkám účastníků. 

Kde kurzy probíhají?

Plán kurz

Termíny konkrétních kurzů jsou vypsány podle aktuálních poptávek. Zašlete nám Vaši poptávku a dohodneme se.
Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 5
Při nízkém počtu zájemců může být kurz zrušen nebo přeložen.

Brno

Příp. pro skupiny přímo u Vás.

Praha

Příp. pro skupiny přímo u Vás.

Ostrava

Příp. pro skupiny přímo u Vás.

Plzeň

Příp. pro skupiny přímo u Vás.

Přejít nahoru