Označení kurzu – ZP3

Zvláštní pomůcky a bezbariérovost
zevrubně, legislativa a procesy orientačně

Název: Zvláštní pomůcky a bezbariérovost zevrubně, legislativa a procesy orientačně
Akreditace:
– – –
Poskytovatel:
ABUKLET s.r.o., Švýcarská 4280/2, 796 04 Prostějov
721 671 990, info@abuklet.cz, www.abuklet.cz
Lektor:
Bc. Libor Vykopal
Rozsah:
1 – 2 hodiny
Vložné / cena:
600,- Kč/osobu (hromadné akce pro organizace dohodou dle počtu účastníků, rozsahu kurzu a místa konání)
Taxonomie není k dispozici.

Cíl kurzu

• orientace v pomůckách
• aplikace legislativy
• přehled možných řešení bezbariérovosti

Pro koho je kurz určen

Základní exkurze do problematiky pro prvotní seznámení s oborem.
• pracovníci Kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR
• sociální pracovníci v oblasti domácí péče
• organizace a sdružení osob s tělesným postižením
• ostatní, pro které oblast bezbariérovosti pracovním tématem

Nejkratší z nabízených kurzů poskytuje základní informace o pomůckách a souvisejících procesech. Je vhodný pro představu o problematice, pro nováčky v oboru, případně pro zájemce o pomůcku, kteří chtějí napřed získat přehled a poté pomůcku vybírat.  Stejně jako u ostatních kurzů se zabývá pomůckami určenými pro mobilitu, tj. překonání schodiště nebo transport v interiéru v závěsném vaku. Administrativní oblasti se výklad omezuje na pohled za strany zájemce o pomůcku.

Obsah kurzu

• Metodika návrhu vhodné pomůcky
• Druhové členění pomůcek, vymezení pojmů
• Šikmé zvedací plošiny
• Svislé zdvihací plošiny
• Schodišťové sedačky
• Schodolezy
• Stropní a zvedací systémy
• Roštové rampy, přenosné rampy, nájezdové ližiny
• Proces zajištění zvláštní pomůcky
 
Absolvent kurzu získá prvotní přehled o možnostech řešení a postupech vyřízení příslušných administrativních náležitostí, aby měl představu, co tato oblast obnáší, ovšem bez hlubšího obeznámení, jak postupovat. Kurz je vhodný pro toho, kde se s danou oblastí doposud nesetkal.

Kde se můžete účastnit jako jednotlivec?

Plán kurzů

Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 5
V případě nízkého počtu zájemců může být kurz zrušen nebo přeložen na jiný termín.

Místo / termín

– na dotaz –

Přejít nahoru