V jakém zdravotním stavu můžete čerpat příspěvek na zvláštní pomůcku?

Typy postižení dle typu pomůcky

Různým druhům zvláštních pomůcek odpovídají různé typy postižení

Podmínkou příspěvku je zdravotní stav

Základní podmínkou pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je zdravotní stav žadatele. O splnění této podmínky rozhoduje posudkový lékař na základě lékařské zprávy praktického lékaře žadatele. Tuto lékařskou zprávu si posudkový lékař sám vyžádá na základě podnětu ÚP ĆR, který přijal žádost ozvláštní pomůcku. K lékařským zprávám, které hodlá předložit žadatel, se nepřihlíží, ani nebudou s žádostí o příspěvek pracovníkem ÚP ČR přijaty.
Seznam typů pomůcek a typů postižení je taxativně stanoven právními předpisy, přičemž ne každý typ postižení odpovídá každé pomůcce. Vazby mezi pomůckou a typem postižení jsou v předpisech popsány poměrně složitě, proto jsme Vám připravili strukturovaný přehled.

Přehled dle typu pomůcky

Přejít nahoru