Jaký zdravotní stav musí splňovat příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku?

Podmínkou příspěvku na zvláštní pomůcku je zákonem stanovený typ zdravotního postižení

Základní podmínkou pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je zdravotní stav žadatele. O splnění této podmínky rozhoduje posudkový lékař na základě lékařské zprávy praktického lékaře žadatele. Tuto lékařskou zprávu si posudkový lékař sám vyžádá na základě podnětu ÚP ĆR, který přijal žádost ozvláštní pomůcku. K lékařským zprávám, které hodlá předložit žadatel, se nepřihlíží, ani nebudou s žádostí o příspěvek pracovníkem ÚP ČR přijaty.
Seznam typů pomůcek a typů postižení je taxativně stanoven právními předpisy, přičemž ne každý typ postižení odpovídá každé pomůcce. Vazby mezi pomůckou a typem postižení jsou v předpisech popsány poměrně složitě, proto jsme Vám připravili strukturovaný přehled.

Typy zdravotního postižení příslušící k jednotlivým typům pomůcek

Přejít nahoru