Na pořízení zvláštní pomůcky (v naší působnosti: šikmá zvedací plošina, svislá zdvihací plošina, schodišťová sedačka, schodolez, rampa, ližiny, stropní zvedací systém) je možné získat prostřednictvím Úřadu práce ČR státní příspěvek. Podmínky příspěvku na zvláštní pomůcku upravuje Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
Není Vám poskytnuta přímo pomůcka, ale finanční příspěvek na pořízení pomůcky, a to předem, takže pořízení je bez Vašich investic. Pomůcku i její provedení si určuje sám klient a na něm, jakou nabídku(y) předloží. ÚP, resp. MPSV, pouze schvaluje Vaši žádost na konkrétní pomůcku, přičemž posuzuje, zda Váš zdravotní stav odpovídá zákonem stanoveným typům postižení pro danou pomůcku, a splňujete ostatní formální podmínky.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.

Výše příspěvku

Maximální příspěvek: plošiny 500.000 Kč, ostatní pomůcky pro překonání schodiště a manipulaci osob zvedáním v závěsu 350.000 Kč. Limit celkového čerpání: 800.000 Kč v průběhu 5 let. Pokud je jednou z pomůcek plošina, zvedá se limit na 850.000 Kč. Pro pořízení nebo úpravu vozidla jsou limity příspěvků odlišné.

Úhrada klienta – spoluúčast

Klient hradí maximálně spoluúčast ve výši 10%. Pokud doložíte příjmy své a osob ve společné domácnosti, může je ÚP posoudit jako nízké a spoluúčast snížit na nižší částku, až na 1.000 Kč. Pokud nemáte prostředky na úhradu spoluúčasti, náš konzultant Vás seznámí s dalšími možnostmi financování.

Podmínky přiznání příspěvku

Zdravotní stav

Základní podmínkou příspěvku je zdravotní stav žadatele odpovídající typům postižení uvedených v zákoně a prováděcí vyhlášce. Některým typům pomůcek odpovídají jen některé typy postižení, proto před návrhem konkrétní pomůcky zjišťujeme Váš typ postižení, abychom věděli, o které pomůcky má smysl žádat. Posouzení zdravotní stavu pak probíhá automaticky, kdy do žádosti o příspěvek pouze uvedete Vašeho lékaře a Posudková služba si od něj lékařskou zprávu sama vyžádá. Pro Vašeho lékaře máme připravené znění potřebná pro schválení.

Ostatní podmínky příspěvku

Minimální věk
3 roky pro pomůcky motorové vozidlo, úprava bytu, schodolez, stropní zvedací systém, svislá zdvihací plošina, šikmá zvedací plošina)
15 let v případě vodicího psa
1 rok u všech ostatních pomůcek.
Účel
Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.
Schopnost použití
Osoba může zvláštní pomůcku využívat.
Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je podmínkou, že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.
Duplicita financování
Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.
Souhlas s instalací a provozem
Pro pevně instalované pomůcky schodišťová sedačka, svislá zdvihací plošina, šikmá zvedací plošina a stropní systém je podmínkou doložená souhlasu vlastníka nemovitosti s instalací a provozem.

Návrhy řešení – nabídky

Návrhy řešení

K žádosti je nutné přiložit dle znění zákona návrh řešení s kalkulací ceny (cenová nabídka). U plošin, sedaček a stropních systémů musí být k žádosti přiloženy návrhy dva. Často jsou dva návrhy požadovány nad rámec zákona i u ostatních pomůcek. Příspěvek je vypočten z ceny levnějšího z předložených návrhů, ale je na žadateli, kolik návrhů a jaké návrhy si nechá zpracovat, a které z nich k žádosti předloží.

Dokumentace žádosti a přílohy

K „Žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku“ je potřeba přiložit:
– poučení o právech a povinnostech, poučení o spoluúčasti
– poučení o spoluúčasti
– příjmy žadatele a osob ve společné domácnosti (pokud žádáte o snížení spoluúčasti pod 10%)
– dle konkrétní situace žadatele také formuláře týkající se studia, vedení v evidenci Úřadu práce, neschopnosti přípravy na povolání, vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob a další.
– žádost o snížení spoluúčasti (pokud nemáte spoluúčast řešenou sponzorováním)
– souhlas vlastníka nemovitosti s instalací a provozem (pouze u plošin, sedaček a stropních systémů)
– návrhy řešení (cenové nabídky)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru