Roštová nájezdová rampa

Roštová rampa

Proč se obrátit na POMŮCKOV ?

 • Nabídky od více dodavatelů
 • S výběrem vhodné pomůcky Vám poradíme
 • Schodolezy a jiné pomůcky si můžete předem vyzkoušet
 • Poradenství, návrhy řešení a nabídky zdarma
 • S vyřízením příspěvků i financování Vám pomůžeme
 • Můžete využít naše půjčovny pomůcek
Chci cenovou nabídku nebo poradit

Roštové nájezdové ocelové rampy jsou vhodné pro překonání menšího převýšení a zejména v exteriéru, jelikož je k instalaci v mírném sklonu potřeba dostatečná plocha. Jsou vyráběny obvykle na zakázku s přizpůsobením rozměrů, tvaru a sklonu danému schodišti. Hlavními výhodami oproti ostatním pomůckám pro bezbariérové překonání schodiště jsou jednoduchá instalace, bezúdržbový provoz, velmi dlouhá životnost zinkovaným povrchem a univerzálnost použití. Ocelová roštová rampa slouží všem, tedy nejen imobilním osobám na mechanickém či elektrickém vozíku, s chodítkem či jinými pomůckami, ale také osobám těžko chodícím, pro které je těžké vystoupat jednotlivé schody, kdežto plynulý pohyb po šikmé ploše zvládnou, ale také pro kočárky či pro stěhování.
Zakázková výroba s kombinací šikmých úseků a vodorovných podest umožňuje přizpůsobení rapy téměř jakémukoliv schodišti.
Pokud je důvodem k instalaci rampy splnění povinností dle právních předpisů v oblasti bezbariérového užívání staveb, musí rampa splňovat parametry stanovené těmito předpisy, např. podélný sklon max. 6,25 %, což je poměr výšky a délky 1:16, tedy na jeden metr převýšení délka rampy 16 metrů s doplněním o mezipodesty (odpočívadla), šířka 1,5 metru nebo tvar a rozměry zábradlí. V některých případech lze uplatnit výjimky, např. u rampy délky do 3 metrů je povolen sklon 1:8, tedy při délce 3 metry je možné takto řešit převýšení max. 375 mm.

Sebeobslužnost

Bez potřeby druhé osoby

Prostředí

Interiér i exteriér

Financování

Příspěvkem na zvláštní pomůcku s dofinancováním spoluúčasti.

Záruka

2 roky (24 měsíců)

Parametry

 • Materiál: ocel
 • Povrchová úprava: zinkování
 • Nosnost: min. 250 – 1000 kg
 • Umístění: interiér i exteriér
 • Zabezpečení: bez zábradlí / zábradlí / zábradlí s výplněmi

Cena a výše úhrady

Kolik zaplatíte?

Cena i výše úhrady je u každého jiná

VYŽÁDEJTE SI OD NAŠICH SPECIALISTŮ NABÍDKU NA MÍRU S INFORMACEMI O VÝŠI VAŠÍ ÚHRADY


CENA – závisí na několika různých faktorech a je stanovena vždy individuálně konkrétnímu klientovi na základě konzultace a posouzení situace se zohledněním jeho potřeb a možností, typového provedení a volitelného příslušenství.

• pomůcka – různá provedení a příslušenství
• výrobní náklady – kolísání vstupních nákladů a měnových kurzů mění cenu
• způsob prodeje – cena může zahrnovat i náklady doručení nebo zaškolení uživatele

ÚHRADA – cena není částkou, kterou hradíte. Dotační prostředky mohou pokrýt až 100% ceny Vy můžete mít pomůcku ZDARMA. Tyto prostředky jsou schvalovány a vypláceny předem, takže není potřeba investovat Vaše finance předem.

• státní příspěvek – pokud zdravotní stav žadatele odpovídá stanoveným typům postižení, máte na příspěvek nárok ze zákona
• příspěvky nadací – o příspěvku a jeho výši rozhodují nadace individuálně
• sponzorské dary – obvyklým zdrojem financí jsou také dary od rodiny, přátel, sousedů nebo sponzorské dary od firem a organizací
• programy podpory prodeje – spolupracujeme přednostně s dodavateli, kteří poskytují klientům a zákazníkům zajímavé slevy, úlevy a bonusy

SE ZAJIŠTĚNÍM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚHRADU POMŮCKY VÁM RÁDI POMŮŽEME

Použité pomůcky

Pokud máte nevyužité pomůcky, např. schodolez nebi nájezdy, mohou ještě posloužit ostatním.
Ne každý má zdravotní stav „podle tabulek“ s nárokem na příspěvek nebo dostatek vlastních prostředků.
Kdo potřebuje danou pomůcku jen dočasně nebo si nemůže dovolit pořízení nové pomůcky, uvítá možnost zakoupení pomůcky použité.

Pokud nemáte možnost čerpat dotace či příspěvky, ani nemáte vlastní finance,
nebo potřebujete pomůcku jen dočasně,
můžete využít pomůcky bez instalací z půjčovny nebo inzerci.
Nevyužité pomůcky můžete darovat nebo nabídnout k prodeji,
ať už do našich půjčoven nebo přes inzerci ostatním.

Ukázky realizací

Nájezdová roštová rampa POMŮCKOV Žíželeves
Nájezdová roštová rampa POMŮCKOV Žíželeves
Přejít nahoru